"Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7 proc. r/r" - napisano.

"W omawianym okresie, przedsiębiorcy, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, czyli produktów oferowanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,9 proc. udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT) z 27 proc. udziałem w rynku, a trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 25,6 proc., zajęły środki transportu ciężkiego. Zarówno nieruchomości, jak i pozostałe aktywa mają niewielki udział w polskim rynku (obie kategorie - poniżej 1 proc.)" - dodano.

Z badań koniunktury branży wynika, w IV kwartale firmy leasingowe spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej.

"Według badanych wzrośnie zarówno liczba wpływających umów, jak i wartość nowej produkcji. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, ankietowani oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. Jednocześnie firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości tj. pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i IT. Niższa dynamika wzrostu może dotyczyć finansowania nieruchomości" - napisano. (PAP Biznes)