Deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym w tym roku ma wynieść 38,691 mld zł.

Deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym ma wynieść 2,572 mld zł.

Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego ma wynieść 3,514 mld zł. (PAP Biznes)