Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r: r do 57,4 tys. ton we wrześniuWarszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,4 tys. ton we wrześniu 2018 r. i była o 3% wyższa r/r, podała spółka.

"Wzrost w stosunku do września 2017 r. o 3% dotyczył produkcji krajowej oraz Sierra Gorda. Spadek zanotowany w KGHM International Ltd. wynikał przede wszystkim z niższej jakości rudy eksploatowanej w kopalniach Robinson i Sudbury" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 124 t, co oznacza wzrost w stosunku do września 2017 r. o 28%. Poprawę zanotowano w zakresie aktywów polskich jak i zagranicznych, podano także.

"Produkcja TPM wyniosła 15,8 tys. troz. Spadek o blisko 30% w relacji do września 2017 r. jest przede wszystkim skutkiem niższej produkcji złota w KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd" - czytamy dalej.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i kształtowała się na poziomie porównywalnym do zrealizowanego we wrześniu 2017 r.

Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 60,4 tys. ton i była większa o 12% w porównaniu do września 2017 r.

Sprzedaż srebra wyniosła 135,9 ton i była większa o 125% w porównaniu do września 2017 r.

Sprzedaż TPM wyniosła 18 tys. troz i była mniejsza o 27% w porównaniu do września 2017 r.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,6 mln funtów i była mniejsza o 20% w porównaniu do września 2017 r.

"Sprzedaż miedzi wyniosła 50,9 tys. ton i była wyższa o 9,8 tys. ton (24%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. Różnica wynika w głównej mierze ze sprzedaży ok. 2,2 tys. ton miedzi w koncentracie Cu (w 2017 r. nie miała miejsca sprzedaż koncentratów Cu) oraz niższej sprzedaży miedzi we wrześniu 2017 r. będącej efektem konieczności zbudowania zapasu walcówki na czas przestoju HM Cedynia w IV kwartale 2017 r. Sprzedaż srebra wyniosła 134,1 ton i była wyższa o 75,9 ton (130%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. Różnica wynika między innymi z większej produkcji w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, rozkładu zamówień klientów oraz sprzedaży ok. 11,2 ton srebra w koncentracie Cu (we wrześniu 2017 r. nie miała miejsca sprzedaż koncentratu Cu). Sprzedaż TPM wyniosła 11,9 tys. troz i była niższa o 1,4 tys. troz (10%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. Różnica wynika głównie z mniejszej produkcji w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku" - napisano w odniesieniu do wyników operacyjnych spółki-matki.

Z kolei w KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 4,8 tys. ton i była niższa o 1,1 tys. ton (19%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. Głównym czynnikiem był niższy wolumen sprzedaży koncentratu Robinson w porównaniu do września 2017 r. wynikający z realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek,

- sprzedaż TPM wyniosła 3,7 tys. troz i była niższa o 3,3 tys. troz (47%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. ze względu na zmniejszony wolumen sprzedaży koncentratu Robinson w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim,

- sprzedaż srebra wyniosła 0,34 ton i była wyższa o 0,08 ton (32%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. ze względu na wyższą zawartość płatnego srebra w koncentracie Robinson,

- we wrześniu 2018 r. nie zrealizowano sprzedaży molibdenu z kopalni Robinson, co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem harmonogramu wysyłek.

W kopalni Sierra Gorda (55% udziału KGHM) sprzedaż miedzi wyniosła 4,7 tys. ton i była niższa o 1 tys. ton (17%) w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2017 r. ze względu na uwarunkowania logistyczne (jedna wysyłka mniej w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017), sprzedaż molibdenu wyniosła 1,6 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (22%) w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2017 r. było to spowodowane niższą produkcją w 2018 r., sprzedaż srebra wyniosła 1,4 tony i była niższa o 0,1 tony (4%) w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2017 r., sprzedaż TPM wyniosła 2,4 tys. troz i była niższa o 1,4 tys. troz (37%) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2017 r. ze względu na uwarunkowania logistyczne (jedna wysyłka mniej we wrześniu 2018 w porównaniu z rokiem 2017), podano także.

"W okresie od stycznia do września 2018 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości założonej w budżecie. Niewielki spadek w relacji do budżetu zanotowano w odniesieniu do produkcji molibdenu. Plan sprzedaży wszystkich podstawowych metali został zrealizowany z nadwyżką" - podsumowano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)