Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w II kwartale 2018 roku wyniósł 0,7 proc. PKB - podał też Eurostat. W I kwartale deficyt wyniósł 0,9 proc. PKB.