Dla 47,7 proc. osób z 880 tys. praca ta stanowiła pracę główną, a dla pozostałej części (460 tys., tj. 52,3 proc.) praca nierejestrowana miała charakter pracy dodatkowej.

Wyniki badania, prezentowane przez GUS wskazują, iż w „szarej strefie” najczęściej prowadzone były prace ogrodniczo-rolne. Dużą grupę osób pracujących stanowiły również osoby zajmujące się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi, a także usługami budowlanymi i instalacyjnymi oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą.