GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +1,5 pkt w październikuWarszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w październiku br. na poziomie plus 1,5 pkt, wobec plus 4 przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,5 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11,6% (przed miesiącem odpowiednio 14,3% i 10,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Diagnozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są mniej optymistyczne od zgłaszanych we wrześniu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, po raz pierwszy od maja br..

"Odpowiednie przewidywania są niekorzystne, gorsze od pozytywnych prognoz formułowanych we wrześniu. Podobnie jak przed miesiącem zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po raz pierwszy od grudnia 2017 r. przedsiębiorcy wskazują na możliwość niewielkiego ograniczenia zatrudnienia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w stopniu zbliżonym do oczekiwanego we wrześniu" - podał GUS.

Spośród badanych podmiotów 31,2% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,4%). Październik jest drugim z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podano także.

(ISBnews)