"Utrzymująca się na świecie awersja do ryzyka ciąży złotemu, który stopniowo osłabia się w kierunku górnej granicy przedziału konsolidacji 4,28-4,32/EUR. Scenariusz bazowy zakłada test oporu na poziomie 4,34/EUR i następnie stabilizację powyżej 4,30/EUR w perspektywie kilku najbliższych tygodni" - napisali analitycy Banku Pekao w porannym raporcie.

Analitycy Banku Millenium wskazują na to, że dzisiejszy odczyt tempa wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych będzie najważniejszym wydarzeniem dnia. Dodają, że jakiekolwiek odchylenie finalnego odczytu w stosunku do konsensusu może być powodem podwyższonej zmienności kursu EUR/USD.

"W naszej ocenie – bazując na obecnym prodolarowym sentymencie – silniejsza reakcja towarzyszyć może wyższemu odczytowi. W takim przypadku kurs EUR/USD próbowałby złamać minimum z sierpnia, tj. poziom 1,1350" - napisali analitycy.

"Potencjalne umocnienie dolara nie będzie sprzyjać polskiej walucie. Przestrzeń do zwyżki kursu EUR/PLN oceniamy jednak jako ograniczoną poziomem 4,32" - dodają.

RYNEK DŁUGU

"W piątek na aukcji Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje za 7-10 mld zł, gdzie sprzedaż może być zbliżona do górnej granicy tego przedziału. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że emisja netto w październiku pozostanie niska (wykupy zapadających papierów) nie będzie to naszym zdaniem prowadzić do zauważalnego przesunięcia się polskiej krzywej dochodowości w górę. Oczekujemy, że papiery 10-letnie będą utrzymywać się blisko poziomu 3,20 proc. w najbliższych tygodniach" - napisał Arkadiusz Trzciołek z PKO BP.

Analitycy Banku Millenium zauważają, że oferowane papiery na piątkowej aukcji będą wyższe o 2 mld zł dla minimalnej podaży, niż wynikało to z planu pierwotnego. Prognozują, że MF nie będzie miało problemu z ich sprzedażą.

"Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje OK0720, PS0424, WZ0524, WS0428 i WZ0528 za 7-10 mld zł, tj. kwotę o 2 mld zł wyższą – dla minimalnej podaży – niż wynikało to z planu pierwotnego. Nie spodziewamy się, by resort miał trudność ze sprzedażą obligacji za pełną pulę. Popyt na polski dług utrzymuje się, a napływ środków z tytułu wykupu zapadających pod koniec października papierów powinien zapewnić finansowanie" - napisali analitycy Banku Millennium.

piątek czwartek czwartek
10.05 16.00 9.50
EUR/PLN 4,3096 4,312 4,3139
USD/PLN 3,7884 3,7877 3,7839
CHF/PLN 3,7888 3,7851 3,7909
EUR/USD 1,1376 1,1385 1,1399
DS1020 1,54 1,54 1,51
DS1023 2,45 2,45 2,42
WS0428 3,20 3,19 3,17

(PAP Biznes)