Rynek oczekiwał wzrostu o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

W I kw. 2018 r. gospodarka USA wzrosła o 2,2 proc. kdk SAAR, a w II wzrost wyniósł 4,2 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 4,0 proc., wobec oczekiwanych +3,3 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,7 proc., wobec prognoz +2,1 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.