Amerykańska agencja swoja decyzję uzasadniła wysokimi wynikami budżetu miasta, zwracając uwagę na umiarkowany poziom zadłużenia i odpowiednią płynność finansową.

Podniesienie tej oceny to konsekwencja analogicznego działania podjętego przez agencję wobec Polski – 12 października podniosła ona rating naszego kraju do A-/perspektywa stabilna.

„Wysokie wyniki budżetowe miasta, z utrzymującymi się znacznymi nadwyżkami operacyjnymi, które pomogą mu utrzymać umiarkowane obciążenie zadłużeniem i silną pozycję w zakresie płynności, mają pozytywny wpływ na rating miasta” – napisano w uzasadnieniu decyzji. Rating odzwierciedla również opinię agencji odnośnie do „zamożnej gospodarki miasta, rozważnej polityki zarządzania i niewielkich zobowiązań warunkowych”.

Ocena wiarygodności kredytowej Krakowa jest najwyższą z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju, zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa.

Tegoroczny budżet Krakowa jest największy w historii tego miasta. Wydatki sięgną 5 mld 581 mln zł, a dochody miasta 5 mld 204 mln zł. Deficyt wyniesie blisko 377 mln zł. Skumulowane zadłużenie Krakowa wyniesie w 2018 r. 2 mld 605 mln zł.