Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,7 proc. w strefie euro oraz w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9 proc. wzrostu w tym ujęciu.