"Spodziewamy się, że deficyt nominalny osiągnie rekordowo niski poziom 0,3 proc. PKB w tym roku, zaś deficyt strukturalny obniży się do ok. 1,25 proc. PKB. Dług publiczny spadnie poniżej 50 proc. PKB" - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce.

Fundusz podkreślił, że polska gospodarka niedawno osiągnęła najwyższy punkt wzrostu.

"Po osiągnięciu ponad 5 proc. w I poł. 2018 r. i prawdopodobnie ok. 4,5 proc. w całym roku, wzrost spowolni do wciąż mocnego poziomu 3,5 proc. w 2019 r." - czytamy dalej.

Na początku października br. MFW podwyższy prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,3 pkt do 4,4 proc. oraz o 0,3 pkt do 3,5 proc. na przyszły rok.

"Luka popytowa pozostanie pozytywna, ale będzie stopniowo malała. W dłuższej perspektywie, przy potencjalnej produkcji w coraz większym stopniu wstrzymywanej przez braki na rynku pracy, ograniczone inwestycje prywatne i niewielkie wzrostu produkcyjności, wzrost stopniowo spowolni do ok. 2,75 proc. do 2023 r." - czytamy dalej.

MFW spodziewa się stopniowego przyspieszenia inflacji do poziomu celu banku centralnego w 2019 r. 

"Od 2020 r. efekty drugiej rundy płynące ze wzrostów cen energii w sektorze przedsiębiorstw mogą trwale podwyższyć inflację przy pozytywnej luce popytowej, podczas gdy wciąż trudna sytuacja na rynku pracy może doprowadzić do wznowienia presji płacowej" - napisano w komunikacie.

W rezultacie istnieje ryzyko dalszego wzrostu inflacji.

"Gdyby presje inflacyjne narastały, należy dostosować główną stopę procentową, przy czym zasięg i czas tego dostosowania zależy od prognozowanej inflacji. Z drugiej strony, jeśli inflacja ustabilizuje się wokół celu lub pozostanie umiarkowana w średnim terminie, polityka pieniężna powinna być akomodacyjna" - podsumował Fundusz.

MFW prognozował na początku października, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2 proc. i w wysokości 2,8 proc. w 2019 r. wobec 2 proc. inflacji w 2017 roku.

>>> Czytaj też: Deficyt wysokości 0,4 proc. PKB? To byłby najniższy poziom w historii