"We wrześniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 917,9 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,6 proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów stanowił 4,4 proc., a udział GPW wyniósł 0,004 proc." - napisano. (PAP Biznes)