Bowim miał wstępnie 10,37 mln zł zysku netto w I-III kw. 2018 r.Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 10,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych. Wynik netto spadł o 3,12 mln zł r/r, podała spółka.

"Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za III kwartały 2018 r. wyniósł 27 846 tys. zł, co stanowi spadek o 1 687 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 007,19 mln zł co stanowi wzrost o 177,79 mln zł r/r.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiana skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynika ze zmian cen wyrobów hutniczych" - czytamy dalej.

Pod koniec października Bowim podał, że według wstępnych danych odnotował 9,2 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r., co stanowi spadek o 2,24 mln zł r/r.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)