"Wydatki na tę nową waloryzację wzrosną o ok. 1,5 mld zł" - powiedziała.

Rząd informował niedawno, że planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 roku.

Modyfikacja ma polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

- 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

- 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ponadto planowane jest zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.