Dodała, że na stratę ponad 0,5 miliona złotych naraził budżet państwa jeden z podkarpackich podatników, prowadzący działalność gospodarczą w branży nieruchomości.

„Podczas kontroli pracownicy KAS ujawnili szereg nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych tego podatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Chodzi m.in. o ewidencjonowanie fikcyjnych faktur zakupu oraz niewykazanie do opodatkowania rzeczywistych przychodów z najmu lokali” – wyjaśniła Chabowska.

Rzeczniczka podkreśliła, że kontrolowany podmiot zgodził się z ustaleniami KAS. Firma dokonała korekty złożonych wcześniej deklaracji podatkowych.

„Z ustalonych uszczupleń podatkowych na ponad 534 tys. złotych, podmiot dokonał już wpłaty ponad 421 tys. złotych. Płatność pozostałej zaległości została rozłożona na raty” – powiedziała Chabowska.

Podkarpacka KAS od 2017 r. do pierwszej połowy br. w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno-skarbowych odzyskała dla budżetu państwa ponad 122 mln zł. (PAP)

autor: Wojciech Huk