Agora podniosła szacunki wzrostu rynku reklamy w br. do 6-8% z 3,5-5,5%Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Agora podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 6-8% z 3,5-5,5% oczekiwanych w sierpniu, podała spółka. W I-III kw. 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o prawie 8,5% r/r.

"Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych spółka postanowiła zweryfikować swoje szacunki zarówno dynamiki wydatków na reklamę w wybranych kategoriach mediów, jak i całkowitych wydatków na reklamę w Polsce w 2018 r. Obecnie spółka szacuje, że wzrost wydatków na reklamę w Polsce będzie się kształtować w przedziale od 6% do 8%" - czytamy w raporcie.

"Spółka zmieniła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wartości wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku reklamy poza czasopismami. Największy wpływ na zmianę szacunku wydatków na reklamę miała zmiana wartości wydatków na reklamę w telewizji oraz w internecie od stycznia do września 2018 r. i szacunek jej wzrostu w czwartym kwartale 2018 r." - czytamy dalej.

Agora podwyższyła szacunki dotyczące wzrostu rynku reklamy w TV do 6-8% wobec wcześniej oczekiwanych 4-6%, w internecie - do 9-12% z odpowiednio 8%, w radiu - do 4-6% z 3-5%, w reklamie zewnętrznej - do 4-6% z 1-3%, w kinach - do 4-6% z 0,2%. W przypadku dzienników Agora oczekuje spadku o 7-9% wobec wcześniej spodziewanych 8-10%, natomiast w przypadku czasopism utrzymała prognozę na poziomie 6-8% spadku.

"Do wzrostu szacunku wydatków na reklamę przyczynił się również wyższy niż pierwotnie szacowany wzrost wydatków na reklamę w radiu oraz reklamie zewnętrznej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Niższy niż pierwotnie zakładany przez spółkę był również spadek wydatków na reklamę w dziennikach w analizowanym okresie" - czytamy dalej w raporcie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)