Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 449 mln euro, a w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +430 mln euro. .

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76 mld zł, co oznacza wzrost o 0,7 mld zł, tj. o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż samochodów ciężarowych, produktów rafinacji ropy naftowej oraz akumulatorów elektrycznych stosowanych w środkach transportu. Wartość importu towarów w porównaniu z wrześniem 2017 r. wzrosła o 4,5 mld zł, tj. o 6,2 proc. i osiągnęła poziom 78 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wartości dostaw paliw, w tym przede wszystkim ropy naftowej, żeliwa i stali oraz ciągników. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i w porównaniu do września 2017 r. wzrosły o 1,7 mld zł, tj. o 8,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 13,5 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,1 proc. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4 mld zł), usług transportowych (2,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,1 mld zł), podano także.