Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,7% w strefie euro oraz o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,7% wzrostu w tym ujęciu. 

>>> Czytaj też: Jakie kraje kupują od nas najwięcej? GUS podał najnowsze dane [TABELA]