Poniżej tabela z wynikami czwartkowej aukcji:

Odkup Wartość w mln zł
WZ0119 4.522,522
OK0419 1.912,036
PS0719 1.630,000
Suma 8.064,558
Sprzedaż Wartość w mln zł
OK0521 834,941
PS0424 2.350,230
WZ0524 2.208,781
WS0428 2.499,390
WZ0528 322,577
Suma 8.215,919

W załączniku szczegółowe wyniki aukcji. (PAP Biznes)