"Zgodnie z informacją, akcjonariusze spółki złożyli, w ramach realizowanego przez spółkę skupu akcji własnych, 18 ofert sprzedaży akcji obejmujących łącznie 6 670 500 sztuk akcji spółki, za cenę wynoszącą 4,8 zł za jedną akcję oraz łączną ceną 32 018 400 zł" - czytamy w komunikacie.

Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 listopada 2018 r. W ofercie pośredniczył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Wcześniej 14 listopada chce skupić co najmniej 6 760 000 akcji własnych, stanowiących 3,38% kapitału, po 4,8 zł sztuka. 

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

(ISBnews)