Rynek oczekiwał wzrostu o 3,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk vs 3,5 proc. w I wyliczeniu.

W I kw. 2018 r. gospodarka USA wzrosła o 2,2 proc. kdk SAAR, a w II kw. wzrost wyniósł 4,2 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 3,6 proc., wobec oczekiwanych +3,9 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,5 proc., wobec prognoz +1,6 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.