Porozumienie dotyczy Platformy Przemysłu Przyszłości, której inauguracja działalności planowana jest na I kw. 2019 r.

Jak podano w komunikacie "celem współpracy jest m.in. przyśpieszenie procesu wdrażania najnowszych metod produkcji w polskich przedsiębiorstwach i podwyższanie ich kompetencji w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na innowacyjności".

"Efektem porozumienia będzie większe zaangażowanie firmy Bosch w realizację polityki gospodarczej i edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii związanej ze wzmocnieniem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki" - podkreślono.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz cytowana w komunikacie powiedziała, że "jako minister odpowiedzialny za rozwój innowacji, jestem przekonana, że współpraca z globalnymi firmami, takimi jak Grupa Bosch, działającymi w zaawansowanych technologicznie sektorach, to szansa dla polskich firm, uczelni i instytucji naukowych na korzystanie z najnowszych badań i technologii, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki".

Komunikat informuje, że polskie spółki Grupy Bosch "zadeklarowały też gotowość do współpracy w zakresie kompetencji Platformy Przemysłu Przyszłości, której inauguracja działalności planowana jest na I kw. 2019".

"Platforma Przemysłu Przyszłości jest na legislacyjnym finiszu. Jej powołanie przyczyni się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pomoże stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z czwartą rewolucją przemysłową. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako +Przemysł 4.0.+" – podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister Marcin Ociepa.

W komunikacie przypomniano, że Bosch jest aktywnym inwestorem od ponad 25 lat ponosząc w tym czasie nakłady inwestycyjne stanowiące równowartość kwoty 700 mln euro.

Cytowana w komunikacie prezes zarządu Bosch w Polsce Krystyna Boczkowska zwróciła uwagę, że "koncern Bosch, jako czołowy światowy dostawca rozwiązań Internetu Rzeczy (LOT), wyznacza trendy w motoryzacji, rewolucjonizuje przemysł poprzez jego robotyzację i digitalizację oraz sprawia, że domy i miasta stają się bardziej inteligentne". "Dzisiaj dzielimy się naszymi kompetencjami z lokalnym przemysłem, przyczyniając się do unowocześnienia polskiej gospodarki" - dodała.

"Włączenie się Bosch’a do projektu Platformy Przemysłu Przyszłości przyspieszy proces wdrażania najnowszych metod produkcji z wykorzystaniem całej palety rozwiązań Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach, podwyższając tym samym ich kompetencje niezbędne do budowania nowoczesnej gospodarki opartej na innowacyjności. Świetną bazą do praktycznego przekazywania wiedzy będą lokalne zakłady przemysłowe Bosch, które wykorzystują nowoczesne technologie oraz otwarte dla polskich klientów platformy zarządzające systemami produkcyjnymi" – dodała prezes Boczkowska.

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowaną przez MPiT rząd przyjął 23 października br. Celem Platformy jest pomoc polskiemu przemysłowi we włączeniu się w transformację cyfrową 4.0. Chodzi m.in. o wsparcie w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Bosch jest wiodącym na świecie dostawcą technologii i usług, prowadzącym działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, oraz Energy and Building Technology. Będąc czołowym dostawcą rozwiązań Internetu Rzeczy (loT) Bosch tworzy nowe koncepcje mobilności, wyznacza trendy w dziedzinie inteligentnych domów i miast oraz w Przemyśle 4.0

W komunikacie przypomniano również, że "list intencyjny o współpracy ze spółkami z Grupy Bosch w obszarze Przemysłu 4.0 podpisano 19 listopada 2018 roku."

Czytaj też: Duże firmy będą musiały ujawnić swoje praktyki. Zapłacą 5 proc. kary za niezapłacone faktury