Resort odkupił obligacje serii WZ0119 za 1 965 mln zł, serii OK0419 za 1 948,1 mln zł, serii PS0719 za 1 144,564 mln zł oraz serii DS1019 o wartości 1 741 mln zł.

W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0721 za 519,674 mln zł, PS0424 za 2 964,322 mln zł, WZ0524 za 651,303 mln zł, WS0428 za 1 715,485 mln zł oraz WZ0528 o wartości 1 116,543 mln zł.

Na poprzednim przetargu zamiany - 15 listopada br. - resort sprzedał obligacje za 8,22 mld zł.