Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 9,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 6,2 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes na początku listopada spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 7,1 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II i III kwartał 2018 r.:

III kw. 2018 r. II kw. 2018 r.
Spożycie ogółem 4,2 4,5*
spożycie gosp. domowych 4,5 4,9
spożycie publiczne 3,6 3,5*
Akumulacja brutto 14,6 4,2*
nakłady brutto na środki trwałe 9,9 4,7*
Eksport 4,9 7,6*
Import 6,9 6,5
Popyt krajowy 6,2 4,4*
Produkt Krajowy Brutto 5,1 5,1
Wartość dodana brutto 5,0 5,0
przemysł 5,1 6,4*
budownictwo 13,8 21,0*

* - dane po rewizji