Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 0,9% kw: kw w III kw. - dane fin.Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosły o 0,9% w ujęciu kwartalnym w III kw. 2018 r., wynika z finalnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 1,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

(ISBnews)