Zgodnie z komunikatem stan środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych na koniec miesiąca wyniósł 53,1 mld zł. Zaznaczono, że to "przewidywane wykonanie". "Zgromadzone środki stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - tłumaczy MF.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 50,6 mld zł, z czego: w depozytach terminowych 39,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,3 mld zł" - czytamy w komunikacie MF.

MF wyjaśniło, że na koniec listopada 2018 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 626,9 mld zł, wobec 605,7 mld zł na koniec 2017 r. Poinformowano, że do wykupu w 2018 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 2,3 mld zł, w tym obligacje detaliczne o wartości 0,5 mld zł i kredyty na rynkach zagranicznych w kwocie 1,8 mld zł.

Resort podał, że na koniec listopada br. sfinansowano potrzeby pożyczkowe na poziomie ok. 82 proc. (według ustawy budżetowej) i 94 proc. (według przewidywanego wykonania). Było to wynikiem sprzedaży obligacji na rynku krajowym - 69,2 mld zł; zamiany obligacji w 2018 r. - 20,7 mld zł; sprzedaży obligacji na rynkach zagranicznych - 4,1 mld zł (1,0 mld euro); ciągnień kredytów z MIF - 5,0 mld zł; zamiany obligacji i odkupu w 2017 r. - 32,2 mld zł; wyższych środków na koniec 2017 r. - 18,1 mld zł.

Ministerstwo przypomniało, że tegoroczne potrzeby pożyczkowe brutto według ustawy budżetowej wynoszą 181,7 mld zł, a potrzeby pożyczkowe brutto według przewidywanego wykonania z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. wynoszą 159,5 mld zł. (PAP)

Autor: Marcin Musiał