"Redukcja tego wskaźnika z 2,7 proc. w 2016 r. do 0,9 proc. w 2018 r. - to jest prognoza na ten rok Komisji Europejskiej. My szacujemy wewnętrznie, że zejście do 0,5 proc. jest możliwe" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

"Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 54,2 proc. w 2016 r. spadł do 50,6 proc. w 2017 i do 49,2 proc. w tym roku [wg prognozy Komisji Europejskiej]. Co prawda, wykonania jeszcze nie znamy, ale według prognozy jest to zejście poniżej 50 proc." - dodała minister.

Według niej, deficyt budżetu centralnego w tym roku również będzie niższy i wyniesie ok. 50 proc. zakładanego na ten rok w kwocie 41,5 mld zł.

Wiceminister finansów Leszek Skiba dodał, że nastąpiły także większe wpływy z podatku VAT dzięki m.in. uszczelnieniu i również wzrostowi gospodarczemu i w tym roku wyniosą 167,3 mln zł są szacowane z 156,8 mld zł w 2017 r.

W listopadzie w jesiennych prognozach Komisja Europejska podała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 0,9 proc. PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,4 proc. PKB w 2017 r.). W 2020 r. Komisja spodziewa się wzrostu deficytu do 1 proc. PKB.

Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" będzie nadal spadać - do 49,2 proc. PKB w 2018 r. (z 50,6 proc. rok wcześniej), a następnie do 48,3 proc. w 2019 r. i 47,4 proc. PKB w 2020 r.