Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-październik 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego -3,2
eksport 183,0 6,5
import 186,2 9,5
mld USD
saldo handlu zagranicznego -3,7
eksport 218,4 14,5
import 222,1 17,7