Europosłowie chcą, aby 3,62 miliarda euro w cenach z 2018 r. (4,1 miliarda euro w cenach bieżących) trafiło na finansowanie wspólnych projektów badawczych, w szczególności poprzez dotacje. 7,84 mld euro w cenach z 2018 r. (8,9 mld euro w cenach bieżących) ma być wsparciem dla inwestycji państw członkowskich poprzez współfinansowanie kosztów opracowania prototypów i wynikających z nich wymagań w zakresie certyfikacji i testowania.

Sprawozdawcą projektu był europoseł Zdzisław Krasnodębski (PiS). "Wspierając szerszą współpracę między firmami obronnymi w całej Unii, Europejski Fundusz Obronny dąży do uwolnienia potencjału przemysłu obronnego we wszystkich państwach członkowskich, a współpraca tych firm powinna również wspierać innowacyjność w UE, a tym samym wzmocnić gospodarkę UE jako całość" - podkreślił.

Propozycja dotycząca Europejskiego Funduszu Obronnego została zatwierdzona przez Parlament Europejski przy 337 głosach za, 178 przeciw i 109 wstrzymujących się.

Europejski Fundusz Obronny został uruchomiony w 2017 r. przez Komisję Europejską. Ma pomóc państwom członkowskim zwiększyć krajowe inwestycje na badania w dziedzinie obrony, rozwój prototypów, zakup sprzętu wojskowego i technologii oraz podnieść bezpieczeństwo UE.

Fundusz będzie składał się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy badań naukowych, a druga ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE.

KE szacuje, że brak współpracy w kwestii obronności między państwami unijnymi kosztuje je 25–100 mld euro rocznie, a dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 proc. rocznych wydatków na obronność.

>>> Czytaj też: Parlament Europejski wzywa do unieważnienia projektu Nord Stream 2