Wcześniej GUS podał w szacunku flash, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 1,2 proc., a mdm nie zmieniły się.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes jeszcze przed publikacją szacunku flash prognozowali, że inflacja CPI w ubiegłym miesiącu wzrosła rdr o 1,5 proc., a mdm o 0,3 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i listopad:

waga listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 1,3 0,0 1,8 0,4
Inflacja towarów 1,4 0,2 1,8 0,5
Inflacja usług 0,9 -0,4 1,5
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,36 0,7 0,0 1,8 0,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,19 1,7 0,4 1,5 -0,3
Odzież i obuwie 5,37 -2,7 -0,1 -2,9 3,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 20,35 1,9 0,2 2 0,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,25 1,2 0,2 0,9 -0,1
Zdrowie 5,69 2,9 0,8 2,1 -0,1
Transport 8,74 6,1 0,2 7,5 0,7
Łączność 4,87 -5,9 -2,6 -3,6 -0,1
Rekreacja i kultura 6,92 0,7 -0,7 1,9 -0,5
Edukacja 1 3,0 0,3 2,8 0,6
Restauracja i hotele 5,71 3,1 0,3 3,1 0,2
Inne towary i usługi 5,55 0,0 0,2 -0,2 -0,1