Wstępnie spodziewano się wzrostu o 2,0 proc.

W X ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,2 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 1,0 proc., po wzroście w X o 1,1 proc. i wobec szacunków w XI +1,0 proc. (PAP Biznes)