Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w listopadzie 1,3 proc. rdr.

W relacji rok do roku inflacja:

•po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,2 proc., wobec 1,8 proc. miesiąc wcześniej;
•po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;
•po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej;
•tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,5 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP, do obniżenia inflacji przyczynił się znaczny spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z 1,8 proc. rdr do 0,7 proc. w listopadzie br., głównie w wyniku efektu bazy w grupie mięso oraz mleko, sery i jaja, a także na skutek niższych cen owoców).

NBP zaznacza, że w nieco mniejszej skali za obniżenie inflacji odpowiadał spadek dynamiki cen energii (z 5,0 proc. rdr do 4,2 proc. rdr w listopadzie br., ujemny efekt bazy związany ze znacznie silniejszym wzrostem cen paliw w listopadzie ub.r.).

W komentarzu napisano, że dynamika cen usług obniżyła się z 1,5 proc. rdr w październiku br. do 0,9 proc. rdr w listopadzie br., głównie na skutek obniżki cen usług telekomunikacyjnych (promocja na rynku telefonii komórkowej) oraz usług w zakresie rekreacji i kultury (promocja usług TV cyfrowej i kablowej).