Mikroelektronika to małe elementy elektroniczne, zwykle wykonane z materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem. Podstawowe komponenty mikroelektroniczne, powszechnie znane jako chipy i czujniki, można znaleźć w wielu urządzeniach.

"Mikroelektronikę można znaleźć niemal we wszystkich urządzeniach elektronicznych, z których korzystamy na co dzień - w telefonie, komputerze, pralce czy samochodzie. Innowacje w mikroelektronice mogą pomóc całej Europie podążać za innowacjami, dlatego europejskie rządy powinny współpracować przy wspieraniu tak ważnych projektów o wspólnym europejskim znaczeniu, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla rynku" - powiedziała we wtorek Vestager.

Jak dodała, w tym przypadku Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna nie zakłóci równowagi rynkowej, a innowacje, które mają być efektem badań, mogą przysłużyć się obywatelom europejskim.

Cztery państwa członkowskie przekażą w nadchodzących latach łącznie 1,75 mld euro na sfinansowanie projektu. Kwota ta ma posłużyć jako dźwignia do pozyskania z rynku dodatkowych 6 mld euro prywatnych inwestycji. Projekt ma zostać ukończony do 2024 r.

W projekt zaangażowane są bezpośrednio głównie firmy, zarówno z UE, jak i spoza Wspólnoty, jak również dwa instytuty badawcze. Bezpośredni uczestnicy będą współpracować w trakcie jego realizacji z organizacjami badawczymi oraz innymi przedsiębiorstwami, również spoza czterech uczestniczących w przedsięwzięciu państw unijnych.

Uczestnicy i ich partnerzy skoncentrują się na kilku różnych obszarach technologicznych. Jeden z nich to energooszczędne układy scalone, które mają m.in. zmniejszyć całkowite zużycie energii w urządzeniach elektronicznych, w tym instalowanych w samochodach. Inny to półprzewodniki mocy - w tym obszarze eksperci mają pracować nad nowymi technologiami do inteligentnych urządzeń oraz pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Trzeci obszar to praca nad opracowaniem nowych czujników optycznych, ruchu lub pola magnetycznego o zwiększonej wydajności i dokładności. Inteligentne czujniki pomogą poprawić bezpieczeństwo poprzez szybsze reagowanie samochodu. Projekt ma dotyczyć także opracowania zaawansowanego sprzętu optycznego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)