Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 4,3 proc., zaś mdm spadku o 3,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 5,5 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2018 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 4,7 -3,6 7,4 9,9
górnictwo i wydobywanie 4,4 -8,4 -0,3 3,8
przetwórstwo przemysłowe 4,2 -4,2 7,3 9,7
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9,6 6,2 11,5 16,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 8,0 -1,9 8,6 3,8
PRODUKCJA BUDOWLANA 17,1 0,3 22,4 7,8