Od początku realizacji programu do końca grudnia ubiegłego roku złożono 3,5 mln wniosków (w tym 3 mln dot. wypłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach - ONW) na 40 mld zł. Poziom kontraktacji całego budżetu wynosi 46 proc. - powiedział na konferencji prasowej Zarudzki.

W 2018 r. przeprowadzono nabory wniosków dla 23 instrumentów wsparcia, w ramach których złożono 900 tys. wniosków na 13,5 mld zł, zakontraktowano - 6,2 mld zł. Zrealizowano płatności na ponad 7,4 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyła się "modernizacja gospodarstw rolnych", Agencja otrzymała 21,3 tys. wniosków.

Cały budżet PROW 2014-2020 wynosi 58 mld zł z tego 37,3 mld zł stanowią środki europejskie, a pozostała część 21,2 mld zł - to pieniądze z budżetu krajowego. Środki z PROW mogą być wydatkowane do 2023 r. - podkreślił wiceminister.

Zarudzki przestawił harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r. Przewidziano, że w lutym i w maju w marcu będą przyjmowane wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw (bez ASF); w marcu - modernizację gospodarstw (bez komponentu D - zakup maszyn) oraz na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej; w kwietniu i w październiku - na tworzenie grup producentów rolnych; w maju - na premie dla młodych rolników; w czerwcu - na restrukturyzację małych gospodarstw w związku z ASF; we wrześniu - na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; w listopadzie na inwestycje w gospodarstwach położnych na obszarach Natura 2000.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że obszar finansowania obejmuje wszystko, co jest istotne w rolnictwie, ale resortowi rolnictwa zależy na osiąganiu konkretnych celów. Zapewnił, że "wszystkie środki przyznane dla Polski zostaną wykorzystane". Dodał, że działania z PROW będą tak modyfikowane, by była "logika efektywności tych środków".

Ardanowski podkreślił, że "rolnicy według badań statystycznych są jedną z najbardziej proeuropejskich grup społecznych w Polsce. Ponad 80 proc. rolników jest zdecydowanie za naszym pozostaniem w UE". Zwrócił jednak uwagę, że mimo oczywistych korzyści dla branży rolniczej - wynikających z tego, że nasz kraj jest w UE - wielu rolników nie korzysta w pełni z tego dobrodziejstwa.

Wskazał, że miliardy z UE, jak i środków krajowych, trafiły na modernizację gospodarstw czy na nowy sprzęt. Jak zaznaczył, wielu rolników ocenia jednak, że ta pomoc finansowa nie powoduje zwiększenia ich dochodów i ogranicza się do dopłat bezpośrednich. "Trzeba przeanalizować, w jaki sposób modyfikować inwestycje, ich dofinansowywanie, by zawsze było to powiązane z rolnikami" - powiedział minister.

Wiceminister Zarudzki poinformował, że w trakcie uzgodnień są zmiany w PROW, które - po akceptacji KE - będą mogły być wdrożone w tym roku. To m.in. pakiet zmian dotyczący przeciwdziałaniu suszy. Chodzi o pomoc rolnikom w budowie studni i instalacji nawadniających, tu dofinansowanie będzie mogło sięgnąć nawet 100 tys. zł - wyjaśnił. Ponadto podniesiona zostanie pomoc dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych z 500 tys. zł do 1 mln zł.

Drugi pakiet zmian dotyczy podniesienia kwoty pomocy w niektórych działaniach, m.in. dotyczy to pomocy dla młodych rolników z 100 tys. do 150 tys. zł; na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich ze 100 tys. zł do 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł (dodatkowo jedno miejsce pracy) i 250 tys. zł (dodatkowo dwa lub więcej miejsc pracy). Proponowana jest ponadto większą pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów.

Kolejne zmiany dotyczą uproszczeń i są związane z ASF. Odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i mają na celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ryczałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania i wypłaty pomocy na ten zakres wsparcia. Proponuje się wprowadzić standardowe stawki za metr bieżący ogrodzenia, furtki i bramy.

Natomiast w „przetwórstwie i marketing produktów rolnych” będą wprowadzone preferencje dla podmiotów z sektora produkcji pasz, bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie.