"W 2018 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 12,7 mld zł. To rekordowy wynik – najlepszy na przestrzeni ostatniej dekady" - poinformowało MF w komunikacie. Sprzedaż w 2018 r. była wyższa od rekordowego 2017 r. o ponad 85 proc. Nabywcy docenili obligacje skarbowe przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup ponad 1 mld zł. Według MF ten wynik potwierdza rosnącą popularność tej formy oszczędzania.

Zgodnie z informacją MF dużym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności - 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli blisko 4,2 mld zł (33 proc. udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (28 proc. udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu.

Wzrost sprzedaży odnotowano także w przypadku obligacji indeksowanych inflacją 4- i 10-letnich. Na zakup tego typu instrumentów nabywcy obligacji oszczędnościowych przeznaczyli 4,4 mld zł (34 proc. udział w strukturze sprzedaży).

„W ubiegłym roku, w czerwcu, przeprowadziliśmy pilotażową, jednorazową emisję tak zwanych obligacji premiowych. To nowy instrument, który gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50 proc. w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10 tys. zł. Oszczędzający docenili obligacje premiowe i przeznaczyli na ich zakup 371 mln zł" - mówił, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Piotr Nowak.

Wysoka sprzedaż tych instrumentów miała wpływ na wielkość puli nagród. Do rozlosowania 20 marca 2019 r. będzie 41 tys. 107 premii o wartości prawie 1,5 mln zł – dodał wiceminister.

Ministerstwo przekazało także informacje dotyczące sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu ub. r. Nabywców znalazły wówczas papiery o wartości 1 mld 82 mln zł. W ostatnim miesiącu zeszłego roku największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup 364,1 mln zł (34 proc. udział w strukturze sprzedaży).

MF zwraca uwagę, że popularnością cieszyły się też obligacje 4-letnie (340,4 mln zł, 31 proc.) i 2-letnie (263,3 mln zł, 24 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (99,2 mln zł, 9 proc.) oraz 3-letnie (12,2 mln zł, 1 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono ponad 2,7 mln zł. Ministerstwo przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie. (PAP)

autor: Marcin Musiał