KE podaje, że długotrwałe konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz rosnący wpływ zmian klimatycznych na świecie powodują, że kryzys humanitarny pogłębia się. Wskazuje, że konflikty zagrażają dostarczaniu pomocy najbardziej potrzebującym.

"Dzięki temu nowemu budżetowi UE pozostaje wiodącym darczyńcą humanitarnym. W obliczu kryzysów takich jak w Syrii i Jemenie pomoc humanitarna nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów, ale musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc najbardziej bezbronnym. Musimy również pomyśleć o wpływie wielu kryzysów na dzieci w następnym pokoleniu, dlatego 10 proc. nowego budżetu, dziesięć razy więcej niż w 2015 r., przeznaczono na edukację (…), dzięki czemu możemy dać dzieciom narzędzia do budowania lepszej przyszłości" - powiedział Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na rzecz Syrii, uchodźców w sąsiednich krajach tego arabskiego państwa i Jemenu. W Afryce UE będzie wspierać ludzi w regionach dotkniętych kryzysem w Sudanie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej, dorzeczu jeziora Czad, Demokratycznej Republice Konga cierpiącej z powodu epidemii eboli oraz w regionach, w których panują kryzysy żywnościowe, takich jak Sahel.

W Ameryce Łacińskiej fundusze UE pomogą najbardziej narażonym grupom dotkniętym kryzysem w Wenezueli i Kolumbii. Unia Europejska będzie nadal udzielać pomocy w Afganistanie i pomagać ludności Rohingja zarówno w Birmie, jak i w Bangladeszu. W Europie działania humanitarne UE będą koncentrować się na osobach dotkniętych konfliktem na Ukrainie.

KE podkreśla, że biorąc pod uwagę pogarszające się skutki zmian klimatu, środki finansowe pomogą słabszym społecznościom - w krajach narażonych na katastrofy - lepiej przygotować się na susze, powodzie i cyklony.