Bez zmian pozostawiono szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2020 r. na poziomie 2,3 proc. PKB.

15 stycznia analitycy Fitch poinformowali dziennikarzy, że agencja podwyższyła prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski na 2019 r. do 2,2 proc. z 2,0 proc., a na 2020 r. do 2,3 proc. z 2,2 proc.

Fitch podtrzymał w piątek prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 i 2020 r. na poziomie, odpowiednio: 3,8 proc. i 3,0 proc.

Agencja Fitch zaplanowała w 2019 r. dwa przeglądy ratingu Polski: 29 marca i 27 września.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.