Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję za 2018 r.Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł.

"Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd postanowił złożyć wniosek do zwyczajnego walnego zgromadzenia Stalprofil, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na 14 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 6 września 2019 roku.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)