Auto Partner rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję za 2018 r.Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Auto Partner rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 2 602 500 zł, tj. 0,02 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 57 405 385,29 zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rekomendując powyższy podział zysku, zarząd bierze pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych spółki w kolejnych latach, podano również.

Wniosek w sprawie podziału zysku zostanie przedstawiony do oceny radzie nadzorczej spółki na jej najbliższym posiedzeniu. Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, walne zgromadzenie Auto Partner określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, oraz termin wypłaty dywidendy, podsumowano.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)