Newag miał wstępnie 93,4 mln zł zysku netto w 2018 r.Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Newag miał na poziomie skonsolidowanym 1,02 mld zł przychodów, 164,39 mln zł EBITDA i 93,4 mln zł zysku netto w 2018 roku według wstępnych i niezaudytowanych danych, podała spółka.

"Zarząd spółki prezentuje poniżej istotne skonsolidowane dane finansowe (dane w tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 1 021 556

Zysk brutto ze sprzedaży: 204 632

Zysk z działalności operacyjnej: 127 951

Zysk brutto: 115 834

Zysk netto: 93 401

EBITDA: 164 390

Przedmiotowe wyniki finansowe są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w związku z tym mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego, podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)