Inwestycja polega na budowie drogi o długości 8,4 km, wraz z trasą łączącą obwodnicę z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km. Całkowita wartość inwestycji to 116,6 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego to 85,5 mln zł. Pierwsze prace w związku z budową rozpoczęły się kilka dni temu.

Jak podał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z budową drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym.

Budowa obwodnicy Gostynia to największa i bardzo oczekiwania inwestycja drogowa w województwie, jej wartość wynosi 116,6 mln zł. Nie obyło się bez problemów formalnych, a także przesuwania realizacji w czasie z powodu oczekiwania na przebudowę pobliskiej drogi krajowej nr 12, w którą nasza obwodnica miała się włączyć” – mówił we wtorek wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, który wraz z lokalnymi władzami symbolicznie rozpoczął realizację inwestycji.

„Nie doczekaliśmy się przebudowy krajówki, ale dzięki m.in. ogromnemu zaangażowaniu i świetnej współpracy lokalnych samorządów – powiatu, miasta Gostyń, gminy Piaski – udało się wyznaczyć inny przebieg drogi łączącej obwodnicę z istniejącym układem komunikacyjnym w Gostyniu” – wskazał Jankowiak.

Jak tłumaczył Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu samochodowego, zwłaszcza tranzytowego, ze zwartej zabudowy miasta. Inwestycja przyczynić się ma do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane całkowite zakończenie realizacji inwestycji to 2021 rok.