Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 41,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie spółka podała, że wg wstępnych danych jej skonsolidowany zysk netto wyniósł wyniósł 43 mln zł w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 58,08 mln zł wobec 55,27 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 66,93 mln zł w 2018 r. wobec 63,16 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 829,35 mln zł w 2018 r. wobec 1 531,67 mln zł rok wcześniej.

"2018 rok to kolejny bardzo udany okres dla grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. Przychody wypracowane w 2018 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii grupy - wyniosły 1 829 349 tys. zł i wzrosły o 297 684 tys. zł w stosunku do tych osiągniętych w 2017 roku, tj. o 19,4%. Wolumen sprzedaży w 2018 r. wyniósł 682 tys. ton wobec 639 tys. ton w roku poprzedzającym, co oznacza wzrost o 6,8%. W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa emitenta wypracował zysk netto na poziomie 43 001 tys. zł, a zysk roku 2017 osiągnął poziom 41 554 tys. zł. Tak dobre rezultaty sprzedaży w 2018 r. to efekt odpowiedniej polityki zarządzania zapasami i sprzedażą w okresie dynamicznych zmian cenowych oraz utrzymującego się popytu na rynku stali. Wzrosty wolumenów oraz przychodów ze sprzedaży spowodowały, że mimo niższej rentowności sprzedaży w stosunku do roku 2017, emitent zanotował porównywalne wartościowo zyski na poziomie EBIT i EBITDA" - podała spółka w sprawozdaniu. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 42,33 mln zł wobec 42,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

(ISBnews)