KNF wyjaśniła, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z prowadzeniem przez firmę doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. (PAP)

autor: Michał Boroń