Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 8,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. 

"[...] Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2018 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 245 812 195,84 zł za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w następujący sposób:

- kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,

- kwota 80 831 272,84 zł na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. 

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie 24 kwietnia 2019 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 8 maja 2019 roku, podano także. 

W kwietniu ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)