Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Exol zdecydowało o przeznaczeniu 15,54 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 21,12 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 5,58 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

"Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 14 maja 2019 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 23 maja 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 649 601, podano także.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)