"Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2019 r. wyniósł łącznie 7.654,1 mln EUR (32.844,4 mln PLN)" - podało ministerstwo.

Resort poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2019 r. spłacono kapitał o równowartości 51,2 mln euro (220,1 mln zł) oraz odsetki o równowartości 280,6 mln euro (1 mld 201,0 mln zł).

Ministerstwo przekazało ponadto informację dotyczącą dokonanych operacji rynkowych w 2018 r.

"Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5 roku i łączną wartość nominalną 148 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę

długu publicznego w latach 2018-2019 r. W wyniku zawartych transakcji o 4,2 mld zł zwiększono koszty 2018 r. i zmniejszono koszty w 2019 r. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego" - podano w komunikacie.

MF podkreśliło, że Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Wyjaśniono, że rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2018 r. przekazanej do Komisji Europejskiej.

"Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2018 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 0,2 mld euro. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - dodano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał