Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - JHM Development odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,76 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,08 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 39,39 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie na osiągnięte wyniki z podstawowej działalności spółek z grupy kapitałowej JHM Development miały wpływ następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne: Sprzedaż i przekazania w I kwartale bieżącego roku 49 lokali mieszkalnych i 23 niemieszkalnych w porównaniu do sprzedaży 114 lokali mieszkalnych i 88 niemieszkalnych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych przypadały na inwestycję deweloperską położoną w Żyrardowie (oddanie do użytkowania w styczniu 2019r). Na taki poziom liczby przekazanych mieszkań wpłynął niski stan mieszkań gotowych znajdujących się w ofercie spółki" - czytamy w raporcie.

"Należy przy tym zaznaczyć, że w raportowanym okresie podpisane zostało 86 umów przedwstępnych i deweloperskich dla mieszkań w inwestycjach w trakcie realizacji. Poprawa poziomu wynajmu powierzchni handlowej w Centrum Hal Targowych zarządzanych przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o. co wynikało także z wynajmu dodatkowej powierzchni w rozbudowanej części obiektu jak również z poprawy wskaźnika komercjalizacji" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1,72 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)