Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 23,79 mln zł tj. 1,12 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne gromadzenie półki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23 791 773,60 zł , na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21 366 004,60 zł oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2 425 769,00 zł. zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwałach.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)