Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali o 0,12 zł dywidendy na akcję za 2018 r.Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali o przeznaczeniu 11,4 mln zł z zysku netto za 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 17 442 179,57 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 11 400 000 zł, przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 6 042 179,57 zł przeznacza na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

30 maja zarząd Pepeesu rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,7 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)